Vragen?

Heeft u vragen over vermoedens van (integriteits)schendingen, misstanden, afbreuk voor de organisatie, plichtsverzuim en/of over klachtbehandeling bij ongewenste omgangsvormen? En wilt u weten welke type interne onderzoeken toepasbaar zijn binnen uw organisatie? 

Of heeft u vragen over mijn colleges, lezingen, workshops, trainingen en opleidingen? 

Wilt u een regeling/protocol laten (her)schrijven op basis van de actuele wet- en regelgeving die voor u van toepassing moet zijn? Neem dan gerust contact met mij op. Mijn ambitie is erop gericht om maatwerk te leveren en alle kennis en ervaring die ik bezit, met u te willen delen en over te dragen.